Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestrzennej sali w pełni wyposażonej w najnowsze pomoce dydaktyczne. Dzięki multimedialnemu wyposażeniu, wykłady są prowadzone w sposób ciekawy, przystępny i skuteczny.

Nasze sale wykładowe

Nazwa Opis Adres OSK
SALA W SP122 PAWILON B MIEJSC-32,KOMPUTERY-3,TV-1,MAGNETOWID-1,DVD-1,PROGRAM SYSTEMU PROFESJONALNEGO,SZKOLENIA -2,
Ośrodek Szkolenia Kierowców "PEDAGTOUR" P.W.