Prowadzimy szkolenie w oparciu o system profesjonalnego szkolenia -SPS .Każdy kursant ma możliwośc otrzymania podręcznika kursanta kat.B SPS z pełnym programem prowadzonym na zajęciach i możliwiścią odtwarzania przez internet .Zdawalność osób ,które zakończyły kurs programowy w okresie od czerwca do grudnia 2012r i zdały za pierwszym razem wynosiła-28,5% ,natomiast za drugim lub trzecim razem-28%.