Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 32

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z telewizora, odtwarzacza DVD,laptopa i rzutnika.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

SZKOŁA POSIADA PROGRAMY KOMPUTEROWE I PODRĘCZNIKI SYSTEMU PROFESJONALNEGO SZKOLENIA  WINFOR      oraz   grupy IMAGE.Zdawalność osób,które zakończyły kurs progr.od czerw.do grudn.2012-28,5%.Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi,  z programem do testowania (egzamin wewnętrzny),  z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, klimatyzację, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC.